Wizyta w terenie – studiowanie zrównoważonego transportu

W kwietniu i wrześniu 2013 r. praktycy w dziedzinie transportu z ośmiu krajów odwiedzili Graz i Bolzano, gdzie poznali najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Graz, Austria

Celem dwudniowej wizyty w Grazu było zaprezentowanie praktykom w dziedzinie mobilności oraz decydentom z całej Europy skutecznie zrealizowanych projektów w zakresie transportu i mobilności. Międzynarodowa grupa składała się z uczestników z ośmiu krajów, reprezentujących władze samorządowe, firmy transportowe i organizacje pozarządowe.

Wizyta obejmowała zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz wycieczkę rowerową. Uczestnicy zwiedzili główne atrakcje Grazu, takie jak historyczne centrum miasta, dworzec główny, centrum mobilności „Mobil Zentral” oraz przestrzeń publiczną obok Uniwersytetu w Grazu. Program wzbogaciły wykłady o polityce rowerowej, planowaniu transportu publicznego, uspokajaniu ruchu i przestrzeni publicznej, wygłoszone przez przedstawicieli miasta Graz, Holdingu Graz (operatora transportu publicznego) oraz Austrian Mobility Research.

Bolzano, Włochy

Podczas jednodniowej wycieczki do Bolzano uczestnicy zapoznali się z działaniami gminy Bolzano w dziedzinie popularyzacji jazdy rowerem. Program obejmował także planowanie i politykę transportu publicznego oraz planowanie strategiczne.

Głównym wydarzeniem dnia była wycieczka rowerowa po rozległej sieci ścieżek rowerowych w Bolzano, umożliwiająca zapoznanie się z różnymi elementami polityki rowerowej.

Wśród gości było troje uczestników szkoleń w ramach TRANSPORT LEARNING, którzy z powodzeniem zrealizowali miniprojekty w swoich miastach i w nagrodę wzięli udział w wizycie studyjnej.

Kontakt i informacje

Austrian Mobility Research
Julia Zientek
zientek@fgm.at
Ökoinstitut Südtirol
Benjamin Auer
auer@ecoinstituto.it

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8