Εκπαιδευτικά Ταξίδια για την μελέτη της βιώσιμης κινητικότητας

Τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του 2013, επαγγελματίες του τομέας της βιώσιμης κινητικότητας από οκτώ διαφορετικές χώρες επισκέφθηκαν το Graz και το Bolzano για να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Graz, Αυστρία

Ο σκοπός της διήμερης επίσκεψης στο Graz ήταν να παρουσιαστούν επιτυχημένα έργα μεταφορών και κινητικότητας στους επαγγελματίες της κινητικότητας και στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων από όλη την Ευρώπη. Η ομάδα αποτελείται από τους συμμετέχοντες από οκτώ χώρες, που εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών καθώς και ΜΚΟ.

Ως μέρος της εκπαιδευτικής επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις στην πόλη, καθώς και μια εκδρομή με ποδήλατο. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν σημαντικούς προορισμούς στο Graz, για παράδειγμα, το ιστορικό κέντρο της πόλης, τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, το κέντρο κινητικότητας "Mobil Zentral", καθώς και έναν Κοινόχρηστο Χώρο κοντά στο πανεπιστήμιο του Graz. Το πρόγραμμα διανθίστηκε με ομιλητές σχετικά με τις πολιτικές ποδηλασίας, τον  σχεδιασμό δημόσιων μεταφορών, τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας και κοινόχρηστων χώρων, που παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του Δήμου του Graz, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών και της Austrian Research Mobility

Bolzano, Ιταλία

Κατά την επίσκεψη στο Bolzano, παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες του Δήμου Bolzano στη βελτίωση της ελκυστικότητας της ποδηλασίας. Επίσης παρουσιάστηκαν ο Σχεδιασμός Δημόσιων Συγκοινωνιών, καθώς και τα στρατηγικά σχέδια για το μέλλον της πόλης.

Το highlight της επίσκεψης ήταν η εκδρομή με ποδήλατο στο τεράστιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Bolzano, όπου τα διαφορετικά στοιχεία πολιτικών για το ποδήλατο έχουν εφαρμοστεί.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν τρεις εκπαιδευόμενοι των σεμιναρίων TRANSPORT LEARNING, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μίνι-έργα στις πόλεις τους και είχαν βραβευτεί με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική επίσκεψη.

Επικοινωνία

Austrian Mobility Research
Julia Zientek
zientek@fgm.at
Ökoinstitut Südtirol
Benjamin Auer
auer@ecoinstituto.it

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8