Работни посещения за устойчив транспорт

През Април и Септември 2013,  участници от 8 страни посетиха Грац и Болзано, за да научат повече относно най-добрите им практики в сферата на устойчивото мобилно придвижване.

Грац, Австрия

Цел на двудневното работно посещение до Грац бе да се представят успешни мобилни и транспортни проекти. Международната група бе съставена от участници от 8 страни, представящи местните власти, транспортни оператори и неправителствени организации. Като част от работното посещение бе организирана обиколка из града, както и обиколка с велосипеди. Участниците посетиха важни дестинации в Грац, като например историческия градски център, Централна Гара Грац, мобилен център „Мобил Център“, както и пространството около Университет Грац. Програмата бе обогатена с лекции относно политики за насърчаването на карането на велосипед, градски  транспорт, планиране, намаляване на трафика и споделяне на пространството, представени от представители на Обшина Грац, Грац Холдинг (транспортен оператор) и Австрийският Институт по Мобилност.

Болзано, Италия

По време на дневното посещение в Болзано, участниците придобиха опит как Община Болзано прави карането на велосипед по-атрактивно. Планове за развитие на градския транспорт и бъдещи политики бяха също част от програмата.

Събитието на деня бе велосипедна обиколка по развитата велосипедна мрежа в град Болзано, където бяха разгледани различни елементи.

Сред участниците присъстваха 3 участници в обученията на TRANSPORT LEARNING, които успешно изпълниха техните мини проекти и следователно бяха наградени с безплатно работно посещение.

Контакти и информация

Austrian Mobility Research
Julia Zientek
zientek@fgm.at
Ökoinstitut Südtirol
Benjamin Auer
auer@ecoinstituto.it

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8