Teorie și practică

Toate cursurile de formare au constat din două părți: cursul teoretic și cel practic. Sesiunile tehnice de formare desfășurate pe durata a două zile au inclus atât instruire despre teoria transportului și abordări metodologice, cât și exemple de bune practici. Pentru a pune în aplicare aceste cunoștințe noi acumulate, partea practică a cursurilor a avut loc după sesiunile tehnice. Cursanții au dezvoltat și implementat în orașul lor propriile proiecte la scară mică (mini-proiecte). Formatorii i-au asistat pe toată durata desfășurării proiectului.

 

Interactivitate

Chiar și părțile tehnice ale cursului au urmărit principiile interactivității. Jocurile de rol, sesiunile de grup, discuțiile aprinse și alte elemente interactive au reprezentat elementele cheie ale cursurilor.

 

Formatori străini și gazde naționale

Cursurile au fost susținute de experți internaționali (de ex. lectori universitari, experți în mobilitate și alți profesioniști) asistați de gazda națională (de ex. agenție energetică, ONG, organizație furnizoare de formare). Cursul a fost tradus în limba națională a gazdei, utilizând traducere simultană.

 

Cursuri pe diverse subiecte

Domeniul mobilității și al transporturilor este unul destul de amplu și nu toate aspectele mobilității pot fi acoperite întrun singur curs. Așadar, formarea TRANSPORT LEARNING a definit 8 module, abordând cele mai relevante subiecte pentru practicienii din domeniul transportului (vedeți graficul de mai jos):

project foto

project foto

64 de evenimente de formare au fost implementate cu succes în perioada mai 2012 - aprilie 2013. Cursurile au inclus opt module relaționate transportului durabil. Cursurile de formare s-au desfășurat în Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România și Spania.

mergi la arhiva evenimentelor

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8