Teoria i praktyka

Wszystkie cykle szkoleniowe składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Dwudniowe szkolenie techniczne obejmowało zajęcia z teorii transportu i różnych metodologii oraz omówienie najlepszych rozwiązań praktycznych. Następnie szkolenie praktyczne umożliwiało faktyczne posłużenie się nowo zdobytą wiedzą. Podczas tego szkolenia uczestnicy wdrażali własne projekty w małej skali (mini-projekty) na terenie własnego miasta. Trenerzy wspomagali ich przez cały okres realizacji projektu.

 

Interaktywność

Nawet w części technicznej szkolenia stosowane były zasady interaktywności. Odgrywanie ról, praca w grupach, żywe dyskusje oraz inne działania interaktywne stanowiły kluczowe elementy szkolenia.

 

Zagraniczni trenerzy i krajowi gospodarze

Szkolenie zostało przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów (np. wykładowców akademickich, ekspertów w zakresie mobilności miejskiej oraz innych specjalistów branżowych), którym towarzyszył przedstawiciel gospodarza (np. agencji energetyki, organizacji pozarządowej, instytucji szkoleniowej). Treść zajęć była symultanicznie tłumaczona na język kraju gospodarza

 

Szkolenie tematyczne

Transport i mobilność miejska to bardzo szeroka dziedzina, zatem nie wszystkie aspekty mobilności można poruszyć w trakcie jednego szkolenia. Wobec tego projekt TRANSPORT LEARNING zdefiniował 8 modułów obejmujących zagadnienia najistotniejsze z transportowego punktu widzenia (por. wykres poniżej):

project foto

project foto

Przeprowadzono z powodzeniem 64 szkolenia w okresie od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. Program szkoleń obejmował osiem modułów związanych ze zrównoważonym transportem. Szkolenia odbyły się w Bułgarii, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.

do archiwum szkoleń

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8