Θεωρία και πράξη

Όλες οι εκπαιδετικές ενότητες αποτελούνται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Οι διήμερες εκπαιδευτικές ενότητες περιείχαν μαθήματα σχετικά με τη θεωρία των μεταφορών και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Προκειμένου να τεθεί αυτή η καινούργια γνώση στην πράξη, πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση μετά τα σεμινάρια. Οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν και υλοποίησαν τα δικά τους, μικρής κλίμακας έργα (μίνι έργα) στην πόλη τους. Οι εκπαιδευτές τους παρείχαν βοήθεια και συμβουλές κατα τη διάρκεια του έργου.

 

Διαδραστικότητα

Ακόμη και το τεχνικό μέρος της εκπαίδευσης ακολούθησε τις αρχές της διαδραστικότητας. Παιχνίδια ρόλων, ομαδική εργασία, συζητήσεις και άλλα διαδραστικά στοιχεία ήταν το βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης.

 

Ξένοι εκπαιδευτές και εθνικοί οικοδεσπότεςs

Η εκπαίδευση διευκολύνθηκε από διεθνείς εμπειρογνώμονες (π.χ. καθηγητές πανεπιστημίου, εμπειρογνώμονες κινητικότητας και άλλους επαγγελματίες), οι οποίοι συνοδεύονταν από έναν εθνικό οικοδεσπότη (π.χ. οργανισμός ενέργειας, ΜΚΟ, οργανισμό κατάρτισης). Η εκπαίδευση μεταφράστηκε στην εθνική γλώσσα της χώρας υποδοχής, με ταυτόχρονη μετάφραση.

 

Θεματική εκπαίδευση

Ο τομέας των μεταφορών και της κινητικότητας είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι πτυχές της κινητικότητας σε ένα μάθημα εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση TRANSPORT LEARNING είχε 8 ενότητες, και ασχολήθηκε έτσι με τα σημαντικότερα θέματα για τους επαγγελματίες μεταφορών (βλ. παρακάτω διάγραμμα):

project foto

project foto

64 εκπαιδευτικές ενότητες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μεταξύ Μαΐου του 2012 και Απριλίου 2013. Η εκπαίδευση κάλυψε οκτώ ενότητες σχετικές με τις βιώσιμες μεταφορές. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Πηγαίνετε στο αρχείο εκδηλώσεων

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8