Теория и практика

Всички обучения се състояха от две части: теоретична и практическа. Двудневното техническо обучение включваше теория на транспорта, методологически подходи, както и примери за добри практики. За да се приложи наученото, след обученията имаше и практическа част. При нея, посетилите обученията разработваха и изпълняваха малки проекти (мини проекти) в тяхното място на пребиваване. Инструкторите на обученията им помагаха през целия период на проектите.

 

Интерактивност

Дори техническата част на обученията се ръководеше от принципите за интерактивност. Игри в роли, групови задачи, оживени дискусии и други интерактивни елементи бяха ключови елементи от обученията.

 

Международни инструктори и местни домакини

Обученията се ръководеха от международни експерти (лектори в университети, експерти по придвижване и други професионалисти), които бяха подпомагани от местни домакини (енергийни агенции, НПО-та, центрове за обучение). Обученията бяха преведени на местния език чрез симултанен превод.

 

Тематични обучения

Сферите на транспорта и придвижването са широкообхватни и е невъзможно всеки аспект на темите да бъде засегнат в един курс на обучение. Затова, обученията на TRANSPORT LEARNING бяха разделени на 8 модула, които разглеждаха най-приложимите за практиканти теми в сферата на транспорта (виж илюстрацията по-долу).

project foto

project foto

64 обучения бяха успешно проведени между Май 2012 и Април 2013. Обученията включваха 8 модула свързани с устойчивия транспорт. Обучения бяха проведени в България, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Архив от мероприятията

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8