Ορόσημα του έργου

Το TRANSPORT LEARNING είναι ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011 έως το 2013, το οποίο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους στο να δημιουργήσουν καλύτερες λύσεις για τα συστήματα Δημοσίων Συγκοινωνιών και να βελτιώσουν την κινητικότητα των πολιτών. Ο κύριος στόχος του TRANSPORT LEARNING είναι να δημιουργήσει γνώση και ικανότητες στις πολιτικές και στα μέτρα βιώσιμης συγκοινωνίας στις περιοχές σύγκλισης της Ε.Ε.

Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων για 8 θεματικές ενότητες σχετικές με την βιώσιμη συγκοινωνία

  • Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας
  • Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία
  • Χρήσεις γης και οικιστικά στη διαχείριση της κινητικότητας
  • Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών
  • Σχεδιασμός και διαμόρφωση δρόμων, μέτρα ήπιας κυκλοφορίας
  • Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία – συμβουλευτική σε δήμους
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας
  • Εκπαίδευση στην επικοινωνία

 

Υλοποίηση 64 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 8 χώρες της Ε.Ε.

Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των υπαλλήλων δήμων αλλά και ιδιωτικών εταιρειών στις εξής χώρες:Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία.

 

Καθοδήγηση των εκπαιδευομένων κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών ασκήσεων (“mini-projects”)

Ο στόχος ήταν να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν το δικό τους έργο μικρής κλίμακας και να εφαρμόσει ο κάθε εκπαιδευόμενος τις γνώσεις που απέκτησε. Τα καλύτερα έργα βραβεύτηκαν και έλαβαν ως έπαθλο ένα δωρεάν ταξίδι στο Graz ή/και στο Bolzano καθώς και κάλυψη των εξόδων για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο για τις μεταφορές.

 

Δημιουργία ενός On-line Εκπαιδευτικού Κέντρου και μιας πλατφόρμας e-learning

Το Online Εκπαιδευτικό Κέντρο είναι μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις μεταφορές. Συγκεντρώνει απαραίτητο υλικό υποστήριξης, όπως εγχειρίδια, αναφορές, άρθρα και παρουσιάσεις. Η πλατφόρμα e-learning είναι το εργαλείο αυτο-μάθησης, όπου μπορείτε να βρείτε online ασκήσεις, tutorials (βίντεο και podcast,) και άλλα υλικά κατάρτισης.

 

Οργάνωση των επισκέψεων για Φορείς λήψης αποφάσεων και πολιτικούς στο Graz και στο Bolzano

Οι επισκέψεις στο Bolzano και στο Graz απευθύνθηκαν σε φορείς λήψης αποφάσεων και σε πολιτικούς από τους δήμους των εκπαιδευόμενων. Με την ευαισθητοποίηση τους διευκολύνθηκε η εφαρμογή των μίνι-έργων.

 

Ένταξη του περιεχομένου της κατάρτισης σε διάφορες ακαδημαϊκές ενότητες

Όλο το υλικό κατάρτισης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου είναι προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Τα πανεπιστήμια και κάθε σχετικός εκπαιδευτικός οργανισμός ενθαρρύνονται να αποκτήσουν το υλικό, εξασφαλίζοντας έτσι μια μακροχρόνια επίδραση του έργου.

trainig materials

mini project

training event

site-visit

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8