Training

Materiały szkoleniowe

Zestaw materiałów szkoleniowych do każdego modułu, w tym czytnik i prezentacje

E-magazine

e-magazyn

Magazyn internetowy zawiera ogólne informacje o aktualnych wydarzeniach w projekcie TRANSPORT LEARNING: szkolenia, miniprojekty, wizyty w terenie itp.

Reports

Reporty

Znajdują się tu raporty o najlepszych praktykach szkolenia w zakresie zrównoważonego transportu.

Promotion Materials

Materiały promocyjne

Pobierz materiały promocyjne, takie jak plakaty, karty pocztowe, broszury i inne.

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8