Training

Материали за обучение

Набор от учебни материали за всеки модул, включващи ръководство и презентации

E-magazine

Електронно списание

Електронната платформа дава обща информация какво се случва в проект TRANSPORT LEARNING: обучения, мини проекти, работни посещения и др.
Reports

Доклади

Тук можете да намерите доклади на съществуващи най-добри практики в обученията за устойчив транспорт.
Promotion Materials

Рекламни материали

Изтеглете промоционални материали, като например постери, картички, брошури и др.

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8