Szkolenie w zakresie komunikacji

Co jest tematem szkolenia?

Spoleczenstwo, w którym obecnie zyjemy oparte jest na wiedzy i informacji. Glównie w kontekscie demokratycznym, stawia to przed nami nowe wyzwania. Decyzje, które wcze­sniej wynikaly jedynie z opinii technicznych i które nie wzbu­dzaly zainteresowania wiekszosci spoleczenstwa, sa obec­nie stale poddawane w watpliwosc. Ta naturalna ewolucja przyniosla koniecznosc bycia przygotowanym i wyposazo­nym w odpowiednie narzedzia komunikacji sluzace elimino­waniu niepewnosci i wieloznacznosci. read more

Niniejszy modul szkoleniowy ma na celu zapewnienie tych podstawowych narzedzi w obszarach takich jak ochrona srodowiska, planowanie lub zarzadzanie, w których poja­wiaja sie powazne i zlozone problemy. Szkolenie sklada sie glównie z debat i cwiczen interaktywnych, zapewniajacych niezbedne narzedzia, które moga potem zostac wykorzysta­ne w praktyce. W trakcie kursu:

  1. Bedziecie sie Panstwo uczyc i wykorzystywac umiejet­nosci komunikacyjne przydatne do dalszej pracy w inter­dyscyplinarnych zespolach i we wlasnych instytucjach;
  2. Poznacie Panstwo narzedzia negocjacyjne sluzace roz­wiazywaniu problemów i zarzadzaniu konfliktami;
  3. Bedziecie Panstwo wykorzystywac te kompetencje i na­rzedzia w procesach partycypacji publicznej, w ramach uzgodnionych strategii dzialan oraz w stymulacji sieci poszukujacych wspólnych rozwiazan. close
TRENER

Ursula Caser, MEDIATEDOMAIN

Kwalifikacje: Absolwentka geografii z europejskim tytułem magistra w dziedzinie mediacji. Certyfikowany trener i dyrektor wykonawczy MEDIATEDOMAIN, Ltd. read more

Ursula ma 15-letnie doświadczenie praktyczne i szkoleniowe w zakresie: efektywnej komunikacji, wspólnego wypracowywaniu konsensusu i zarządzania konfliktami w kompleksowym planowaniu i w procesach decyzyjnych (przy współpracy z wieloma podmiotami: rządem, służbami publicznymi, instytucjami akademickimi, przedsiębiorstwami), obsługi i moderowania spotkań i kongresów, procesów partycypacji publicznej i procesów projektowania oraz wdrażania partycypacyjnych modeli zarządzania (przeprowadziła około 300 warsztatów/około 250 godzin szkoleń rocznie). Prowadzi również wykłady w zakresie systemów transportowych dla studentów studiów magisterskich na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Szkolenie w zakresie komunikacji

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8