Εκπαίδευση στην επικοινωνία

Τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα;

Η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, στην οποία ζούμε σήμερα, κυρίως σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, μας φέρνει νέες προκλήσεις. Οι αποφάσεις που πριν ήταν απλά βασισμένες σε τεχνικές απόψεις, τις οποίες η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν ζητούσε καν, είναι συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Αυτή η φυσική εξέλιξη δημιούργησε την ανάγκη για προετοιμασία και εξοπλισμό με τα κατάλληλα εργαλεία επικοινωνίας για να αντιμετωπισθούν αυτές οι νέες συνθήκες αβεβαιότητας και ασάφειας.read more

Αυτή η ενότητα προτίθεται να δώσει αυτά τα απαραίτητα εργαλεία σε περιοχές όπου εμφανίζονται μεγάλα προβλήματα πολυπλοκότητας, όπως το περιβάλλον, ο σχεδιασμός ή η διαχείριση. Το μάθημα αποτελείται κατά κύριο λόγο από συζητήσεις και διαδραστικές ασκήσεις, που σας δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία που μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν στην πράξη. Μέσα από το μάθημα θα:

  1. Μάθετε και εκτελέσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας για περαιτέρω εργασία σε διεπιστημονικές ομάδες και στον ίδιο τον οργανισμό σας ή με άλλους
  2. Αποκτήσετε τα εργαλεία διαπραγμάτευσης για την επίλυση προβλημάτων και διαχείριση των συγκρούσεων
  3. Εφαρμόσετε αυτές τις ικανότητες και τα εργαλεία στις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, σε συντονισμένες στρατηγικές δράσης και στην ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας που αναζητούν λύσεις. close
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ursula Caser, MEDIATEDOMAIN

Προσόντα: Πτυχίο στη Γεωγραφία με Ευρωπαϊκό Μάστερ στη μεσολάβηση. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής και Γενική Διευθύντρια της MEDIATEDOMAIN, Ltd. read more

Η Ursula έχει 15 χρόνια εκπαιδευτικής και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της αποτελεσματικής επικοινωνίας, στην επίτευξης  συναίνεσης και διαχείριση συγκρούσεων σε περίπλοκες διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων (με πολλαπλές οντότητες: κυβέρνηση, δημόσιες υπηρεσίες, ακαδημαϊκό χώρο, επιχειρήσεις), τη διευκόλυνση και μετριοπάθεια συναντήσεων και συνεδρίων, τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής και διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής μοντέλων συμμετοχικής διακυβέρνησης (περίπου 300 εργαστήρια / περίπου 250 ώρες κατάρτισης ανά έτος). Είναι επίσης λέκτορας στο μεταπτυχιακό τμήμα των Συστημάτων Μεταφορών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου. close

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
no upcoming training events

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκπαίδευση στην επικοινωνία

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8