Комуникация

За какво е обучението?

Информационното и технологично общество, в което живеем, ни предоставя нови предизвикателства. Решения, които преди са се базирали изцяло на технически характеристики и за които голяма част от населението не се е интересувало от повече информация, са постоянно дискутирани в днешни дни. Тази еволюция създаде нуждата всеки да бъде готов и владеещ инструментите на комуникация, за да може да се справи в новия контекст. read more

Обучението се стреми да предостави тези инструменти, особено в областите, където се появяват най-много проблеми като: околната среда, планирането и управлението. Обучението се състои предимно от дебати и интерактивни упражнения, които предоставят необходимите знания да се приложат на практика по-късно. Чрез обучението ще:

  1. Научите и упражнявате умения на общуване за бъдеща работа с разнородни екипи и с институции;
  2. Добиете умения за разрешаване на конфликтни ситуации;
  3. Приложите придобитите знания в обществени разисквания, дебати и среща с потенциални партньори. close
ИНСТРУКТОР

Ursula Caser, MEDIATEDOMAIN

Квалификация: Специалност Георграфия с магистратура по Посредничество. Оторизиран инструктор и изпълнителен директор на MEDIATEDOMAIN, Ltd. read more

Урсула има 15-годишен професионален опит и опит в провеждането на обучения в сферите на ефективна комуникация, достигане на консесусни решения, справяне с конфликти в сложни ситуации (включително работа с: правителства, обществени услуги, академични среди, предприятия), улесняване и модериране на срещи, участие на обществеността и дизайн на модели на управление, базирано върху ангажирано участие на заинтересовани страни (около 300 семинара и 250 часа обучения на година). Тя е също и лектор в магистърската програма „Транспортни Системи“ в Техническия Университет в Мюнхен. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Комуникация

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8