Projektowanie i wdrażanie kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności

Co jest tematem szkolenia?

Kampanie na rzecz zrównowazonej mobilnosci sa okazja do zwiekszenia udzialu ruchu rowerowego, pieszego i transpor­tu publicznego bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek inwestycji infrastrukturalnych. Sa takze kluczem do sukcesu kazdej nowej infrastruktury, poniewaz samo zapewnienie in­frastruktury rzadko kiedy sprawia, ze ludzie zmieniaja swoje zachowania. Modul ten stanowi wprowadzenie do zasad w zakresie osia­gania zmian zachowan przez prowadzenia kampanii. Opiera sie na wynikach badan naukowych, jak równiez przykladach nagrodzonych kampanii zrealizowanych przez znane z takiej dzialalnosci marki. Istota treningu jest przedstawienie klu­czowych elementów planowania i wdrazania kampanii na rzecz zrównowazonej mobilnosci: read more

Mozliwe bedzie omówie­nie i opracowanie planu wlasnej kampanii poprzez

  • definiowanie grup docelowych,
  • uszczególowienie i dostosowanie wlasnych celów,
  • zidentyfikowanie interesariuszy, których zaangazowanie jest niezbedne dla sukcesu kampanii,
  • zaprojektowanie swojego przekazu i podejscia, które chcieliby Panstwo przyjac w odniesieniu do swoich grup docelowych,
  • identyfikowanie wlasciwych kanalów komunikacji oraz metod pozwalajacych na zaprezentowanie Panstwa przekazu,
  • podejmowanie decyzji w sprawie ram czasowych i srod­ków wykorzystanych w kampanii,
  • ustanawianie ekonomicznych, wydajnych wskazników monitorowania i oceny.
Kazdy etap szkolenia opiera sie na doswiadczeniach w zakresie najlepszych praktyk zdobytych w trakcie prowa­dzenia róznych kampanii w swoim kraju i w kontekscie europejskim. Mozliwe bedzie zapoznanie sie z licznymi przykladami kampanii na rzecz zrównowazonej mobilno­sci, które mozna bezposrednio dostosowac do wlasnego uzytku lub wykorzystac je jako przyklad najlepszych prak­tyk, na których bedzie sie opierac Panstwa kampania. Jednak najwazniejszym elementem tego modulu szkole­niowego jest skoncentrowanie sie na uczestnikach szko­lenia. Mozecie sie Panstwo spodziewac czynnego udzialu w cwiczeniach praktycznych, symulacji realnych sytuacji oraz dyskusji pomiedzy uczestnikami. close
TRENERZY

Robert Pressl, Austrian Mobility Research –
FGM-AMOR

Kwalifikacje: Praca na zarządzaniem mobilnością i transferem know-how. Koordynacja / udział w projektach finansowanych przez UE, np. Eltis, PORTAL, Active Access. read more

Robert Pressl pracował jako trener w dziedzinie zarządzania mobilnością / świadomości podróżowania w Niemczech, Austrii, Polsce i Włoszech od 1993 roku. Ponadto prowadził szkolenia w ramach szkolenia ELTIS w Graz w Austrii, w Tallinie w Estonii, w Budapeszcie na Węgrzech i w Krakowie w Polsce: koordynował projekt COMPETENCE - szkolenia udziałowców rynku energii w całej Europie finansowany przez program Inteligenta Energia Europa. Prowadzi również wykłady na Uniwersytecie w Grazu. Jego styl szkolenia opiera się na połączeniu teorii i praktycznych sesji roboczych.
Jest (współ)autorem kilku podręczników o zarządzaniu mobilnością / planowaniu kampanii  close

Karl Reiter, Austrian Mobility Research –
FGM-AMOR

Kwalifikacje: Starszy specjalista w FGM-AMOR, kierownik zespołu ds. zarządzania mobilnością i świadomością transportową. Inżynier z umiejętnościami w nauczaniu. read more

Karl Reiter jest doświadczonym wykładowcą w obszarze zrównoważonego transportu miejskiego (kultura mobilności, socjalizacja i edukacja, zarządzanie mobilnością, ruch pieszy i rowerowy). Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w kilku państwach europejskich. Z uwagi na jego zannagażowanie w kilku europejskich projektach badawczych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie zmian w zachowaniach transportowych/podziale zadań przewozowych, ma on możliwość włączyć do swoich sesji treningowych ostatnie wyniki wspomnianych powyżej projektów. Jego ambicją jest sprawienie, aby każda sesja treningowa stanowiła niezapomniane doświadczenie. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Projektowanie i wdrażanie kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8