Дизайн и изпълнение на кампании за устойчиво придвижване

За какво е обучението?

Кампании за устойчиво придвижване предлагат възможността за повишаването на дяла на велосипедистите, пешеходците и ползвателите на градски транспорт без каквито и да е инфраструктурни инвестиции. Такива кампании са също основен елемент в успеха на нова инфраструктура, защото самото присъствие на инфраструктура не е гаранция за промяна в поведението на хората. Това обучение служи за въведение в принципите на промяна на поведението чрез кампании. Обучението е базирано на резултати от проучвания и на успешни предишни кампании. В основата на обучението е представянето на основни елементи в планирането и изпълнението на кампании за устойчиво придвижване. read more

Ще дискутирате и създадете план за собствената си кампания чрез:

  • определяне на целевите си групи,
  • налагането на цели за изпълнение,
  • определянето на заинтересовани лица, чието участие е важно за успеха на кампанията,
  • оформление на посланието и подхода към целевите групи,
  • идентифицирането на правилните средства за комуникация и методи за разпространяване на посланието,
  • определяне на времето и ресурсите за кампанията,
  • създаването на прости, но ефективни индикатори за оценяване.
Обучението е базирано на добри практики от различни кампании от Европа. Ще научите за много примери на кампании за устойчиво придвижване, от които можете или директно да адаптирате кампании за местния контекст, или да я използвате за добра практика като основа на кампания. И все пак най-важният елемент от обучението си ти! Може да очакваш да си част от практически упражнения и дискусии с другите участници! close
ИНСТРУКТОР

Robert Pressl, Austrian Mobility Research –
FGM-AMOR

Квалификация: Работи върху управление на мобилността и обмяна на ноу-хау. Координация/участие в проекти, финансирани от ЕС: ELTIS, PORTAL, Active Access. read more

Роберт Пресл е работил като инструктор по теми относно управление на придвижването/осведоменост за пътувания в Германия, Австрия, Полша и Италия от 1993. Също така, той проведе обученията по проекта Eltis в Грац, (Австрия), Талин (Естония), Будапеща (Унгария) и Краков (Полша). Той беше координатор на проекта COMPETENCE, финансиран от програма ИЕЕ, целевата група, на който бяха енергийни агенции от цяла Европа. Той също така преподава в Университета в Грац. Стилът му на преподаване е добре балансирана смесица от теоритични и практични сесии. Той е (съ)автор на няколко ръководства за управление на придвижването/планиране на кампании. close

Karl Reiter, Austrian Mobility Research –
FGM-AMOR

Квалификация: Главен експерт в FGM-AMOR, ръководител на екипа по Управление на придвижването и Пътна осведоменост. Дипломиран инженер с опит в преподаването. read more

Карл Райтер е опитен лектор в сферата на Устойчив градски транспорт (култура на придвижване, социални аспекти и образование, управление на придвижването, пешеходство и колоездене). Ръководител на обучения в няколко европейски страни. Поради участието му в многобройни европейски изследователски проекти, особено в сферите на промяна на поведението и промяна на начините на придвижване, той може да интегрира последните новости от тези проекти в обученията. Неговата амбиция е да направи от всяко обучение едно запомнящо се преживяване. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Дизайн и изпълнение на кампании за устойчиво придвижване

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8