Ruch pieszy i rowerowy - doradztwo dla gmin

Co jest tematem szkolenia?

Niezmotoryzowane srodki transportu, czyli ruch pieszy i ro­werowy, moga byc rozwiazaniem dla wielu problemów wy­nikajacych z transportu miejskiego zorientowanego na ruch samochodowy, takich jak zanieczyszczenie powietrza, halas i ogólne obnizenie jakosci zycia w dzielnicach. Wiele korzy­sci dla srodowiska miejskiego wynikajacych z ruchu piesze­go i rowerowego zostalo dowiedzionych przez spoleczna, srodowiskowa i ekonomiczna zywotnosc miast, które zde­cydowaly sie skoncentrowac swoje wysilki na tych mode­lach transportu. Naleza do nich miedzy innymi Kopenhaga (Dania), Groningen (Holandia) lub Bolzano (Wlochy). Te i inne przyklady beda zródlem studiów przypadku dla tego modulu szkoleniowego. read more

Znaczaca czesc modulu szkoleniowego bedzie poswiecona odpowiedzi na nastepujace pytania: „Jakie dzialania moga podejmowac miasta w celu poprawy warunków dla rowerzy­stów i pieszych?” oraz „Co jest wymagane w celu zachece­nia wiekszej liczby ludzi do korzystania z rowerów i chodze­nia pieszo?” W ramach szkolenia przedstawiona zostanie konkretna teoria dotyczaca podejscia metodologicznego, które ma zostac przyjete przez miasta. Przede wszystkim bedzie ono jednak skupiac sie na konkretnych dzialaniach zachecajacych do ruchu pieszego i rowerowego. Moga one byc realizowane w róznych obszarach interwencji:

  • Infrastruktura: srodki twarde i miekkie
  • Polityka
  • Dzialania marketingowe i kampanie
Kazde z nich zilustrowano za pomoca przykladów i studiów przypadków, takich jak kompleksowy system rowerowy w miescie Bolzano. Przez cale szkolenie w ramach modulu, wiele uwagi zosta­nie poswiecone interaktywnej pracy grupowej i dyskusjom z udzialem uczestników szkolenia i trenera. close
TRENERZY

Benjamin Auer, Ökoinstitut Südtirol/ Alto Adige

Kwalifikacje: Konsultant środowiskowy i wykładowca. Działania w zakresie podnoszenia świadomość, koordynacji i realizacji międzynarodowych, regionalnych i lokalnych projektów dot. zrównoważonego rozwoju. read more

Działania koordynacyjne i wykłady na poziomie uniwersyteckim, duże doświadczenie w nauczaniu w szkole wyższej. Konsultacje środowiskowe w dziedzinie zrównoważonej mobilności, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i edukacji, w tym szkolenia nauczycieli. Liczne środowiskowe kampanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Praca w dziedzinie zrównoważonej mobilności związana głównie z szeroko zakrojoną promocją działań na rzecz mobilności rowerowej i pieszej w gminach i regionach. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Ruch pieszy i rowerowy - doradztwo dla gmin

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8