Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία – συμβουλευτική σε δήμους

Τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα;

Τα μη μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα, δηλαδή το περπάτημα και η ποδηλασία, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αστικές μεταφορές με γνώμονα το αυτοκίνητο, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος και η γενική μείωση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές. Τα πολλά ευεργετικά αποτελέσματα του περπατήματος και της ποδηλασίας για το αστικό περιβάλλον αποδεικνύονται από την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευρωστία των πόλεων που έχουν επιλέξει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Μερικά παραδείγματα είναι η Κοπεγχάγη (Δανία), Γκρόνιγκεν (Ολλανδία) ή το Μπολζάνο (Ιταλία). Αυτά και άλλα παραδείγματα αποτελούν μελέτες περιπτώσεων αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας. read more

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής ενότητας θα είναι αφιερωμένο στο να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα: «Πώς μπορούν οι πόλεις να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση του περιβάλλοντός τους για ποδηλάτες και τους πεζούς;» και «Τι απαιτείται για να ωθήσουμε περισσότερους ανθρώπους στο ποδήλατο και το περπάτημα;». Η εκπαίδευση θα προσφέρει κάποια θεωρία σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί από τις πόλεις, αλλά κυρίως πρόκειται να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα που δίνουν κίνητρα για πεζοπορία και ποδηλασία. Αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς παρέμβασης:

  • Υποδομή: σκληρά και ήπια μέτρα
  • Πολιτικές
  • Μάρκετινγκ και εκστρατείες
Κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται με παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα ποδηλασίας της πόλης του Bolzano. Σε όλη την εκπαιδευτική ενότητα, θα δοθεί βαρύτητα σε διαδραστικές ομαδικές εργασίες και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτή. close
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Benjamin Auer, Ökoinstitut Südtirol/ Alto Adige

Προσόντα: Περιβαλλοντικός σύμβουλος και εκπαιδευτής. Αύξηση της ευαισθητοποίησης, συντονισμός και εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και τοπικών σχεδίων αειφορίας. read more

Συντονισμός δραστηριοτήτων και διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, εκτεταμένη εμπειρία διδασκαλίας σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιβαλλοντική διαβούλευση στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Πολλές περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές εκστρατείες για τους μαθητές και τους εφήβους. Η εργασία στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας σχετίζεται  ως επί το πλείστον με την προώθηση μέτρων για το ποδήλατο και την κινητικότητα των πεζών στους δήμους και τις περιφέρειες. close

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
no upcoming training events

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πεζή μετακίνηση και ποδηλασία – συμβουλευτική σε δήμους

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8