Пешеходство и колоездене – консултиране за общини

За какво е обучението?

Пешеходството и колоезденето имат потенциала да предоставят решение на много от проблемите, които са причинени от автомобилния транспорт като: замърсяване на въздуха, шум и понижаване на качеството на живота в квартали като цяло. Многото ползи от пешеходството и колоезденето в градска среда са доказани от социалната, екологична и икономическа жизненост на градовете, които са се фокусирали върху тези начини на придвижване. Някои примери са: Копенхаген (Дания), Грьонинген (Холандия) или Болзано (Италия). Тези и други примери ще предоставят образците за това обучение. read more

По-голямата част от обучението ще бъде посветена на разглеждане на въпроси като: „Как могат да се подобрят условията за пешеходци и колоездачи в градска среда?“ и „Какво е нужно, за да се накарат повече хора да ходят пеша или карат колело?“. Обучението ще предложи малко теория за методи, които могат да се възприемат от градове, но ще бъде предимно фокусирано върху мерки за стимулирането на пешеходството и колоезденето. Тези мерки може да са с различен характер:

  • Инфраструктура: силни и слаби мерки
  • Политики
  • Маркетинг и кампании
Всяка една от тези теми е илюстрирана с примери като велосипедната система на Болзано. Голямо внимание през цялото обучение ще се обърне на работата в групи и дискусиите между участници и инструктор. close
ИНСТРУКТОР

Benjamin Auer, Ökoinstitut Südtirol/ Alto Adige

Квалификация: Консултант по Околната Среда и преподавател. Повишаване на осведомеността, координиране и изпълнение на международни, регионални и местни проекти за устойчиво развитие. read more

Опит в координиране, преподаване на университетско и гимназиално ниво. Консултанска работа в сферите на устойчиво придвижване, възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъците и образование, включително и обучения за преподаватели. Участвал в многобройни образователни програми за проблемите на околната среда с ученици и юноши. Работата му в сферата на устойчивото придвижване е предимно свързана с популяризиране на мерки за повишаване на нивата на пешеходство и колоездене в общини. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Пешеходство и колоездене – консултиране за общини

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8