Projektowanie ulic, krajobraz ulicy i uspokajanie ruchu

Co jest tematem szkolenia?

Niniejszy modul szkoleniowy pokazuje sposób, w jaki pro­jekty ulic moga przyczynic sie do tworzenia „zyjacych” ulic. Zamierzamy pokazac, ze projekt ulicy moze przyczynic sie do jej zrównowazonego wykorzystania, aby zapewnic spra­wiedliwy podzial przestrzeni pomiedzy wszystkimi uzyt­kownikami (piesi, rowerzysci, transport publiczny, transport samochodowy, a takze osobami, które nie korzystaja ze srodków transportu, takimi jak dzieci, kobiety, mlodziez oraz osoby w podeszlym wieku). read more

Ogólnie mówiac, projekt ulicy obejmuje zagadnienia zwia­zane z przeprowadzeniem pomiarów i kwestie dotyczace standardów. Jednakze celem tego modulu szkoleniowego nie jest „podanie recepty do zastosowania gdziekolwiek i jakkolwiek”. Jest nim raczej wskazanie pewnych podstawo­wych zasad, których nalezy przestrzegac projektujac ulice. Niniejszy modul szkoleniowy zaklada, ze pojawienie sie sa­mochodów zmienilo diametralnie zarówno koncepcje jak i postrzeganie naszego srodowiska zycia, a co za tym idzie, sposób w jaki sie w nim zachowujemy. Na skutek koniecz­nosci dostosowania sie do racjonalnych standardów podyk­towanych przez ruch pojazdów silnikowych, ulice naszych miast nie odpowiadaja naszym potrzebom zyciowym i ocze­kiwaniom, a takze nie spelniaja kryteriów zrównowazonego rozwoju.

Tak wiec modul 5 koncentruje sie na trzech aspektach:

  • wplywie samochodów na koncepcje przestrzeni ulicznej,
  • w jaki sposób ruch pojazdów silnikowych wplynal na projektowanie ulic w odniesieniu do koncepcji i postrze­gania, oraz
  • w jaki sposób rozwiazania alternatywne moga przyczynic sie do zrównowazonego rozwoju ulic sprawiajac, ze sta­na sie one miejscami bardziej przyjemnymi.
Podczas tego szkolenia na podstawie róznych modeli uzytkowników ulic opisywane beda: „strefa 30”, „wspólna przestrzen”, holenderski „wonnerf”, z jego brytyjska wer­sja „strefy domowej”, szwajcarski Begegnungszonen (PL: „strefa spotkan”) oraz model Berner. Wyklad opiera sie na koncepcjach i pogladach promowanych przez projektantów/urbanistów, takich jak Donald Appleyard, Allan Jacobs, Jan Gehl i David Engwicht. close
TRENER

Octavia Stepan, The Association for Urban Transition - ATU

Kwalifikacje: Octavia jest urbanistką i projektantką, specjalizuje się w zrównoważonej mobilności. W ATU Octavia jest jednocześnie kierownikiem projektu i trenerem technicznym. read more

Poza jej zaangażowaniem w prace ATU w projektach: Active Access, ELTIS oraz Active Travel Network i Advance, Octavia jest także adiunktem na Uniwersytecie Architektury i Urbanistyki Ion Mincu w Bukareszcie, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Krajobrazu. Pełniąc tę funkcję, jest odpowiedzialna za wykłady i szkolenia praktyczne. Prowadzi również badania doktoranckie w zakresie urbanistyki i zrównoważonej mobilności w sposób zintegrowany (tytuł "Mobilność i krajobraz miejski"). close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Projektowanie ulic, krajobraz ulicy i uspokajanie ruchu

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8