Utcatervezés, utcakép és forgalomcsillapítás

Miről szól a képzés?

Ez a képzési modul bemutatja, hogy az utcatervezés által hogyan jöhetnek létre még élhetobb utcák. Megmutatjuk, hogy átgondolt utcatervezés segít kiegyensúlyozni az ut­cahasználatot, azaz méltányos méretu teret nyújt minden­kinek: gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, a tömegközleke­désnek, és az autóknak is. read more

Az utcatervezés általánosságban mértékekkel és szabvá­nyokkal foglalkozik. Ez a képzési modul azonban nem kí­ván mindenhol használható mérték-receptekkel szolgálni, hanem sokkal inkább bizonyos alapelveket szeretne lefek­tetni, amelyeket az utcák tervezésénél érdemes betartani. Ez a modul amellett érvel, hogy az autók elterjedése drasz­tikusan megváltoztatta lakókörnyezetünknek felfogását és érzékelését, és ennek következtében az azzal kapcsolatos viselkedésünket is. Azáltal, hogy követtük a motorizált köz­lekedés racionális szabványait, az utcák többé nem alkal­mazkodnak a lakó-szükségletekhez és elvárásokhoz, és nem felelnek meg a fenntarthatósági kritériumoknak.

Ez a modul három szempontra épül:

  • az autók hatása arra, hogy hogyan gondolunk az utca tereire;
  • hogyan alakult az utcakép a motorizált közlekedés által kiváltott érzékelés - és felfogásbeli változások hatására;
  • hogyan tehetik az alternatív megoldások utcáinkat fenn­tarthatóbbá és élhetobbé.
A képzés során különbözo utca felhasználási modelle­ket mutatunk be: A „30-as zóna”, a „közös tér”, a holland „wonnerf” és ennek brit változata a „homezone”, a svájci „Begegnungszonen” (találkozási zóna), és a Berner modell. Az eloadás várostervezok és urbanisták, mint például Do­nald Appleyard, Allan Jacobs, Jan Gehl és David Engwicht által népszerusített megközelítéseken és nézeteken alapul. close
OKTATÓ

Octavia Stepan, The Association for Urban Transition - ATU

Képzettség: Octavia fenntartható közlekedésre specializálódott várostervező. Az ATU-ban Octavia projektmenedzserként és oktatóként tevékenykedik. read more

Az ATU-ban futó projektek (Active Access, Eltis plus, Active Travel Network és Advance) mellett Octavia professzor az Ion Mincu Építészeti és Várostervezési Egyetem várostervezési és tájépítészeti tanszékén. Itt különböző előadásokért és gyakorlati képzésekért felelős. PhD-kutatásában integráltan vizsgálja a várostervezést és a fenntartható mobilitást (címe: Mobilitás és városi imázs). close

ESEMÉNYEK
no upcoming training events

A KÉPZÉSI ANYAG LETÖLTÉSE

Utcatervezés, utcakép és forgalomcsillapítás

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8