Дизайн на улици и намаляване на трафика

За какво е обучението?

Този модул демонстрира как дизайнът на улици може да създаде приятни за живеене улици. Модулът се стреми да покаже, че дизайнът на улици може да допринесе до балансирано ползване на уличното пространство от всички (пешеходци, колоездачи, участници в автомобилния транспорт, но също и групи като деца, жени, младежи и възрастни). read more

Като цяло дизайнът на улици е фокусиран върху размери и стандарти. Този модул, обаче, не цели да даде „универсална рецепта“ за дизайна на улици, а по-скоро да определи основни принципи, които да се следват в дизайна на улици. Модулът доказва, че появяването на автомобила драстично е променило представата ни за дизайна на средата ни на живеене и следователно и поведението ни в нея. Следвайки стандартите, наложени от автомобилния трафик, улиците на градовете ни не успяват да отговорят на житейските ни нужди и очаквания и на критериите за устойчиво развитие. Този модул е разработен около три аспекта:

  • влиянието на автомобила при дизайна на улици,
  • как обликът на улиците от гледна точка на дизайн и представа е повлиян от автомобилния трафик,
  • как различни алтернативи могат да направят улиците ни по-устойчиви и по-приятни.
По време на обучението ще бъдат разгледани различни модели: „зоната 30“, „споделеното пространство“, холандският “wonnerf” с британския си еквивалент “home zone“, швейцарският Begegnungszonen (зона на срещи) и моделът Бернер. Лекциите се базират на подходи и възгледи на дизайнери/архитекти като Доналд Апълярд, Алън Джейкъбс, Ян Гел и Дейвид Енгуич. close
ИНСТРУКТОР

Octavia Stepan, The Association for Urban Transition - ATU

Квалификация: Октавия се занимава с градско планиране и дизайн за устойчива мобилност. В ATU Октавия е ръководител на проекти и технически инструктор. read more

Освен участието й като част от екипа на ATU в проекти като Active Access, Eltis plus, Active Travel Network and Advance, Октавия е също асистент в Университета по Архитектура и Градско Планиране Йоан Минку, Букурещ, Катедра по градски дизайн и озеленяване. В тази си позиция тя е отговорна за провеждането на различни лекции и практически обучения. Тя също извършва проучване като част от докторската си степен с фокус върху интегрирането на устойчива мобилност в дизайна на градове (заглавие „Мобилност и градски имидж”). close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Дизайн на улици и намаляване на трафика

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8