Modele transportu publicznego

Co jest tematem szkolenia?

Niniejszy modul szkoleniowy ma na celu pomóc Panstwu zrozumiec korzysci plynace ze zrównowazonego systemu transportu publicznego, i pomóc Panstwu stworzyc taki system w swoich krajach. Beda Panstwo miec mozliwosc wgladu w to, jakie dzialania maja na celu poprawe transpor­tu publicznego, w odniesieniu do skutecznosci operacyjnej i zwiekszonej atrakcyjnosci. Zrozumieja Panstwo organiza­cyjne modele transportu, a takze struktury finansowania i struktury regulacyjne. read more

Reasumujac, niniejszy modul szkoleniowy bedzie koncen­trowac sie glównie na transporcie publicznym i na innych zrównowazonych srodkach transportu (takich jak rower) oraz na ich integracji z transportem publicznym w celu zwieksze­nia ich atrakcyjnosci dla wszystkich potencjalnych uzytkow­ników. Poczynione zostaly starania w zakresie stworzenia korzystnych warunków w ramach transportu publicznego dla sterowania rozwojem transportu w calych gminach i na rozwiazywaniu problemów napotykanych przez grupy szczególne, takie jak seniorzy czy osoby o ograniczonej mo­bilnosci. Modul ten uwzglednia wszystkie aspekty transportu publicznego, takie jak koncepcje gospodarcze i finansowe oraz aspekty ochrony srodowiska. Ponadto obejmuje on prace nad drobnymi projektami, co pozwoli Panstwu wyko­rzystac nowo nabyta wiedze w praktyce. close

TRENERZY

Stratos Papadimitriou, University of Piraeus Research Center

Kwalifikacje: Stratos jest ekspertem w dziedzinie planowania transportu, transportu publicznego, zarządzania przestrzenią parkingową, zarządzania mobilnością i promocji zarządzania mobilnością. read more

Dr Papadimitriou jest profesorem na Uniwersytecie w Pireusie i prowadzi zajęcia z planowania transportu i systemów logistycznych. Pracował jako dyrektor generalny (CEO) w Organizacji Transportu Miejskiego Aten (OASA) od 1997 r. do 2002 r. Podczas swojej pięcioletniej kadencji w OASA, publiczne firmy transportowe pod parasolem OASA poddano reorganizacji i restrukturyzacji finansowej, wprowadzono obszerny plan inwestycyjny i wiele innowacyjnych programów, które zmodernizowały transport publiczny w Atenach i usprawniły mobilność. close

Ioannis Koliousis, University of Piraeus Research Center

Kwalifikacje: Ekspert w dziedzinie planowania transportu, logistyki towarów, transportu publicznego, zarządzania przestrzenią parkingową oraz zarządzania mobilnością. read more

Ioannis ma bogate doświadczenie jako konsultant i trener w obszarze transportu, od poziomu operacyjnego do strategicznego, Jest też doświadczony w opracowywaniu strategii transportu publicznego dla głównych zarządów TP, zarządzaniu popytem transportowym, logistyce miejskiej, reorganizacji zarządu lekkich kolei, planowaniu pedestrianizacji centrów miast, tworzeniu planów mobilności dla niewielkich obszarów mieszkalnych, etc. Ioannis szkolił managerów średniego szczebla w zakresie zarządzania transportem, jak również oficjeli poziomu „C” w kwestiach działań parkingowych, opracowywania wizji i misji przedsiębiorstw transportowych, pokonywania trudności związanych z mobilnością. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Modele transportu publicznego

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8