Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών

Τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα;

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα οφέλη ενός βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών, και να σας καθοδηγήσει στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος στις χώρες σας. Συγκεκριμένα, θα ενημερωθείτε για τις δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, όσον αφορά στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την αύξηση της ελκυστικότητας. Θα κατανοήσετε τα διάφορα οργανωτικά μοντέλα μεταφορών, καθώς και οικονομικές και κανονιστικές δομές.read more

Συνολικά, αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα επικεντρωθεί κυρίως στα δημόσια και άλλα αειφόρα μέσα μεταφοράς (όπως η ποδηλασία) και η ενσωμάτωσή τους με τη δημόσια συγκοινωνία, ώστε να είναι πιο βιώσιμη και πιο ελκυστική για όλους τους δυνητικούς χρήστες. Το σεμινάριο περιλαμβάνει στοιχεία για το σχεδιασμό ευνοϊκών συνθηκών μέσω των δημόσιων μεταφορών για να κατευθυνθεί η ανάπτυξη των μεταφορών σε δήμους, και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η ενότητα καλύπτει όλες τις πτυχές των δημόσιων μεταφορών, όπως οι οικονομικές έννοιες και οι περιβαλλοντικές πτυχές. Επιπλέον, περιλαμβάνει τα μίνι έργα που σας δίνουν την ευκαιρία να θέσετε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις σας σε πράξη. close

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Stratos Papadimitriou, University of Piraeus Research Center

Προσόντα: O Στράτος είναι εμπειρογνώμονας στους τομείς του σχεδιασμού των μεταφορών, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στη  διαχείριση χώρων στάθμευσης, στην προώθηση και διαχείριση της κινητικότητας. read more

Ο Δρ Παπαδημητρίου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών και logistics. Έχει εργαστεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) από το 1997 έως το 2002. Κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του στον ΟΑΣΑ, αναδιοργανώθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν οικονομικά οι εταιρίες δημόσιων συγκοινωνιών υπό την ομπρέλα του ΟΑΣΑ, υλοποιήθηκε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, και εισήχθησαν μια ποικιλία από καινοτόμα προγράμματα τα οποία εκσυγχρόνισαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και βελτίωσαν τη κινητικότητα. close

Ioannis Koliousis, University of Piraeus Research Center

Προσόντα: O Γιάννης έχει εμπειρία στο σχεδιασμό μεταφορών, εμπορευματικών logistics, δημοσίων συγκοινωνιών, διαχείρισης χώρων στάθμευσης και κινητικότητας. read more

O Γιάννης έχει εκτενή συμβουλευτική και εκπαιδευτική εμπειρία σε λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο σε τομείς των μεταφορών, όπως ο σχεδιασμός στρατηγικής για δημόσιες συγκοινωνίες, η διαχείριση ροών κυκλοφορίας, τα αστικά logistics, η αναδιοργάνωση οργανισμών ΑΣ και τα σχέδια κινητικότητας για μικρές οικιστικές περιοχές. Έχει εκπαιδεύσει ανώτερα στελέχη οργανισμών μεταφορών, καθώς και ανώτατα στελέχη (c-level) σε θέματα όπως πολιτικές στάθμευσης, ανάπτυξη οράματος και αποστολής των εταιριών δημοσίων συγκοινωνιών και την βελτίωση της αστικής κινητικότητας. close

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
no upcoming training events

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μοντέλα δημόσιων συγκοινωνιών

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8