Обществен транспорт

За какво е обучението?

Целта на този модул е да помогне за разбирането на ползите от устойчива система за обществен транспорт и да предостави насоки за това как една такава система да се реализира в съответните държави. Ще получите информация за това кои действия ще доведат до подобрен обществен транспорт от гледна точка на ефективност и привлекателност. Ще научите за различни транспортни организационни модели, както и за финансови и регулаторни структури. read more

Като цяло, модулът е фокусиран върху обществения транспорт и други устойчиви начини на придвижване (като колоездене) и как те могат да се интегрират за устойчиво и привлекателно развитие на обществения транспорт. Акцент ще бъде поставен и върху разработването на благоприятни условия за цялостното транспортно развитие на общини. Ще бъде обърнато внимание и на проблемите на групи като пенсионери и трудноподвижни хора. Модулът разглежда всички аспекти на обществения транспорт – икономически, финансови и екологични. Модулът също включва и работа върху мини проекти, които дават възможността придобитите знания да се приложат на практика. close

ИНСТРУКТОР

Stratos Papadimitriou, University of Piraeus Research Center

Квалификация: Стратос е експерт в сферите на планиране на транспорта, обществен транспорт, управление на паркоместа и управление на мобилността. read more

Д-р Пападимитриу е професор в Университета Пирея и преподава планиране на транспорта и логистични системи. Той е бил изпълнителен директор на Атинската  Организация за Градски Транспорт (АОГТ) от 1997 до 2002. По време на работата му в АОГТ транспортните компании, които са част от АОГТ, са финансово реструктурирани, разработен е инвестиционен план и са реализирани разновидност от нововъведения в обществения транспорт, които го модернизираха и повишиха мобилността в Атина и околностите й. close

Ioannis Koliousis, University of Piraeus Research Center

Квалификация: Експерт в областите на планиране на транспорта, логистика на товарните дейности, обществен транспорт, управление на паркоместа и управление на придвижването. read more

Янис има богат опит в консултантството и провеждането на обучения от практическа и стратегична гледна точка. Опитът му е в сферите на разработване на стратегии за обществен транспорт за превозвачи, управление на пътния поток, логистика в градовете, реорганизиране на трамвайния транспорт, планове за пешеходни зони в централните градски части, планове за придвижване за малки жилищни райони. Янис е обучавал ръководители на фирми за организиране на обществения транспорт, както и власти отговорни за транспорта по теми като паркиране, разработване на визия за обществените превозвачи, разрешаване на проблеми на придвижването. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Обществен транспорт

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8