Măsuri de management al mobilităţii pentru familii, şcoli şi grădiniţe

În ce constă formarea?

Acest modul reprezintă un schimb de informaţii, workshop şi spaţiu pentru discuţii despre managementului mobilităţii şi nevoile speciale ale copiilor care sunt cei mai vulnerabili când este vorba despre trafic şi transport. Se referă la probleme pe care oricare dintre cursanţi le are ori le vede în acest domeniu particular. Vor fi considerate deopotrivă situaţiile regionale specifice.

Principalul obiectiv al acestui modul este îmbunătăţirea situaţiei pe care o experimentează copiii de astăzi şi generaţiile viitoare sub aspectul mobilităţii şi traficului. Întrucât nu au fost încă dezvoltate modele concrete de transport, înţelegerea nevoii de mobilitate şi transport sustenabil, comportamentul şi obiceiurile pot fi modelate în fazele incipiente ale socializării. read more

Vor fi prezentate şi colectate din partea cursanţilor noi idei referitoare la managementul mobilităţii în diferite sectoare cum ar fi măsuri de informare, de promovare, de organizare şi coordonare, de educare şi formare şi măsuri aplicate la nivelul sitului. Vor fi discutate în special exemple practice pentru grădiniţe, şcoli şi familii. Vor fi introduse de asemenea instrumentele utilizate pentru evaluarea şi monitorizarea măsurilor de management al mobilităţii, cum ar fi MaxSumo şi MaxEva. Se urmăreşte susţinerea şi abilitarea participanţilor în dezvoltarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de instruire practică. Am dori să susținem lucrări ori planuri aflate în desfășurare.

Măsurile de management al mobilităţii fac parte din categoria acţiunilor “soft” menite să sporească eficacitatea celor “hard”. Ele au costuri mici, dar beneficii importante! Dacă nu ne credeţi, participaţi în cadrul acestei sesiuni de formare! close

TRAINER

Udo Becker, TU Dresden, Catedra de Ecologia transporturilor

Calificare: cercetător, consultant, lector, profesor la Verkehrsökologie (Catedra de Ecologia transporturilor) a Universităţii de Tehnologie din Dresda. read more

Principale activităţi şi responsabilităţi în
- emisii generate de traficul rutier

- energie şi emisii CO2 la nivelul transporturilor

- mobilitate sustenabilă: ce presupune şi cum poate fi abordată?

- efectele pozitive şi negative, externe şi interne ale transporturilor ("costurile reale ale transportului"), definiţii, metode de estimare, rezultate, strategii de internalizare close

Veronica Schemien, TU Dresden, Catedra de Ecologie a Transportului

Calificare: Lector și cercetător la catedra de ecologie a transportului, Dresda, Univesitatea Tehnologică. read more

Predare în şcoli primare, elaborare de cursuri de mediu pentru şi în şcoli, cursuri de orientare a competențelor pentru copii, plus îndrumare şi concepere de excursii tematice pe probleme de mediu. close

EVENIMENTE
no upcoming training events
DESCĂRCARE SUPORT DE CURS

Măsuri de management al mobilităţii pentru familii, şcoli şi grădiniţe

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8