Działania na rzecz zarządzania mobilnością dla rodzin, przedszkoli i szkół

Co jest tematem szkolenia?

Niniejszy modul szkoleniowy jest poswiecony wymianie informacji, warsztatom i dyskusjom na temat zarzadza­nia mobilnoscia i szczególnych potrzeb dzieci bedacych najbardziej zagrozonymi uczestnikami ruchu. Jest on po­swiecony problemom, które napotykaja Panstwo jako uczestnicy szkolenia, lub które dostrzegaja Panstwo w tym obszarze. Rozwazone zostana szczególne uwarunkowania regionalne.

Glównym celem tego bloku jest stworzenie lepszych wa­runków pod wzgledem mobilnosci i doswiadczen dzieci zwiazanych z ruchem pojazdów – dla obecnych i przy­szlych pokolen. Zwyczaje, zachowanie i zrozumienie po­trzeby zrównowazonej mobilnosci i transportu moga byc ksztaltowane we wczesnych fazach socjalizacji, poniewaz na tym etapie nie wyksztalcily sie jeszcze konkretne wzorce podrózowania. read more

Zaprezentujemy i zgromadzimy nowe pomysly w zakresie Zarzadzania Mobilnoscia w róznych sektorach, takie jak dzialania informacyjne, dzialania promocyjne, dzialania zwiazane z organizacja i koordynacja, ksztalceniem i szko­leniami, a takze dzialania lokalne. Zaprezentowane zostana praktyczne przyklady, szczególnie dla przedszkoli, szkól i rodzin, a takze sprawdzone narzedzia do oceny i monito­rowania dzialan w zakresie zarzadzania mobilnoscia, takie jak MaxSumo i MaxEva. Celem jest wspieranie i umozli­wienie uczestnikom szkolenia rozwoju, wdrazania i oceny praktycznych projektów szkoleniowych. Pragniemy niesc wsparcie w biezacych pracach lub planach.

Rozwiazania w zakresie zarzadzania mobilnoscia sa dziala­niami „miekkimi” o niskich kosztach i duzych korzysciach sluzacymi zwiekszaniu skutecznosci srodków „twardych” w ramach transportu miejskiego! Jesli maja Panstwo co do tego watpliwosci, zapraszamy do wziecia udzialu w naszym szkoleniu. close

TRENERZY

Udo Becker, TU Dresden, Katedra ekologii transportu

Badacz, konsultant, wykładowca, Profesor Verkehrsökologie (Katedra ekologii transportu) na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. read more

 Główne działania i obowiązki w zakresie
- emisji pochodzącej od ruchu drogowego
- energii i CO2 w transporcie na całym świecie
- zrównoważonej mobilności: Jak jest definiowana, jakie można mieć do niej podejście?
- pozytywnych i negatywnych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych transportu ("rzeczywiste koszty transportu"), definicje, metody szacowania, wyniki, strategie internalizacji close

Veronica Schemien, TU Dresden, Katedra Ekologii Transportu

Kwalifikacje: Wykładowca i pracownik naukowy w Katedrze Ekologii Transportu, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. read more

Doświadczenie: nauczanie w szkołach podstawowych, opracowywanie koncepcji edukacji środowiskowej dla szkół, szkolenia z umiejętności orientacyjnych dla dzieci oraz wytyczne i koncepcje wycieczek tematycznych dotyczących spraw ekologii. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Działania na rzecz zarządzania mobilnością dla rodzin, przedszkoli i szkół

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8