Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία

Τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα;

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών, ένα εργαστήριο και ένα μέρος για συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση της κινητικότητας και τις ειδικές ανάγκες των παιδιών και των πλέον ευάλωτων συμμετεχόντων από την άποψη της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Ασχολείται με τα προβλήματα που μπορεί να έχετε ως εκπαιδευόμενος σε αυτόν τον ειδικό τομέα. Οι ειδικές περιφερειακές καταστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά στην κινητικότητα και την εμπειρία της κυκλοφορίας για τα παιδιά - σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές. Συνήθειες, συμπεριφορά και κατανόηση της ανάγκης για βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές μπορεί να διαμορφωθούν στα αρχικά στάδια της κοινωνικοποίησης, διότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη συγκεκριμένα πρότυπα μεταφορών. read more

Θα παρουσιάσουμε και θα συλλέξουμε νέες ιδέες για τη Διαχείριση της Κινητικότητας σε διάφορους τομείς, όπως τα μέτρα ενημέρωσης, μέτρα προώθησης, οργάνωσης και συντονισμού, μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και μέτρα με βάση τον τόπο. Θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα ειδικά για παιδικούς σταθμούς, σχολεία και οικογένειες καθώς και εργαλεία για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, όπως το MaxSumo και MaxEva. Ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των συγκεκριμένων σχεδίων κατάρτισης. Θα θέλαμε να στηρίξουμε τρέχουσες εργασίες ή έργα.

Τα μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας είναι «ήπια» μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των «σκληρών» μέτρων στο πλαίσιο των αστικών μεταφορών με χαμηλό κόστος και υψηλές παροχές! Αν δεν το πιστεύετε αυτό, παρακολουθήστε την εκπαιδευτική μας ενότητα. close

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Udo Becker, TU Dresden, Καθηγητής Οικολογίας των Μεταφορών

Προσόντα: Ερευνητής, Σύμβουλος, Λέκτορας, Καθηγητής Οικολογίας Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Dresden University of Technology). read more

Κύριες δραστηριότητες και έρευνα σε

- Εκπομπές Καυσαερίων από την οδική κυκλοφορία

- Ενέργεια και CO2 στις μεταφορές σε όλο τον κόσμο

- Βιώσιμη κινητικότητα: Πώς ορίζεται, πώς μπορεί να προσεγγιστεί;

- Θετικές και αρνητικές εξωτερικές και εσωτερικές επιπτώσεις των μεταφορών («πραγματικό κόστος των μεταφορών») ορισμοί, μέθοδοι εκτίμησης, αποτελέσματα, στρατηγικές εσωτερίκευσης close

Veronica Schemien, TU Dresden, Έδρα για την οικολογία στις μεταφορές

Προσόντα: Λέκτορας και Ερευνήτρια στην έδρα για την οικολογία στις μεταφορές, Dresden University of Technology. read more

Διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίληψη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία, κατάρτιση σχετικά με τις δεξιότητες προσανατολισμού για παιδιά καθώς και καθοδήγηση και ιδέες για  θεματικές εκδρομές με περιβαλλοντικά θέματα. close

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
no upcoming training events

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8