Управление на мобилността за семейства, детски градини и училища

За какво е обучението?

Този учебен модул е обмяна на информация, практически задачи и място за дискутиране мобилността и специалните нужди на най-уязвимите участници в движението – децата. Модулът разглежда въпроси, с които всеки се е сблъсквал или ще се сблъска в тази област. Местният контекст е взет под внимание в учебния модул.

Основната цел на този модул е да създаде по-добри условия за придвижване на децата – днес и за бъдещите поколения. Навици, поведение и разбиране на нуждите на устойчивото придвижване могат да се изградят в ранна детска възраст, защото тогава не са на лице конкретни тенденции за придвижване. read more

Ще представим и съберем нови идеи за управление на мобилността в различни сектори като информационни кампании, популяризиране, организационни и координационни мерки, образователни мерки, както и мерки според конкретната ситуация. Практически примери особено за детски градини, училища и семейства ще бъдат представени. Участниците ще бъдат запознати с инструменти за оценка като MaxSumo и MaxEva. Целта е да се асистира на участниците в разработването, изпълнението и оценяването на мини проекти. Ние също ще предоставим подкрепа за текущи проекти и планове.

Мерки за управление на мобилността са „меки“ мерки, които подобряват ефективността на „твърдите“ такива на ниска цена и с големи ползи! Ако не вярвате, елате и се присъединете към обучението. close

ИНСТРУКТОР

Udo Becker, TU Dresden, Ръководител на катедра по екология на транспорта

Извършва проучвания, Консултант, Лектор, Ръководител на катедрата по Екология на Транспорта в Технически Университет – Дрезден. read more

Работи основно с:

- Емисии от транспорта

- Глобална консумация на енергия и емисии на CO2 от транспорта

- Устойчиво придвижване: Определение и подходи

- Позитивни и негативни ефекти на транспорта („истинска цена на транспорта”), определения, методи за изчисление, резултати, стратегии close

Veronica Schemien, TU Dresden, Ръководител катедра Транспортна Екология

Квалификация: Лектор, изследовател, ръководител катедра Транспортна Екология, Технически Университет Дрезден. read more

Преподаване на образователни теми за околната среда в начални училища, обучения по ориентиране за деца, както и насърчаване и организиране на тематични екскурзии по проблеми на околната среда. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Управление на мобилността за семейства, детски градини и училища

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8