Zarządzanie przestrzenią parkingową, ograniczenia dostępu i kontrola prędkości

Co jest tematem szkolenia?

Niniejszy modul szkoleniowy dotyczy mechanizmów „zache­cania” kierowców do korzystania z bardziej ekologicznych srodków transportu. Dowiecie sie Panstwo, jak stosowac srodki przewidziane w polityce, takie jak ograniczenie do­stepu, zarzadzanie przestrzenia parkingowa czy kontrola predkosci a takze omówione zostana zaleznosci zagadnien zwiazanych z przestrzenia parkingowa i rozwojem gospodar­czym. Przykladem moze byc kontrola predkosci pojazdów prywatnych praktykowana w Austrii, zarzadzanie przestrze­nia parkingowa obserwowane w pewnym stopniu w prawie wszystkich miastach UE, i fizyczne lub oparte na zezwole­niach systemy ograniczenia dostepu wdrozone w miastach takich jak Kopenhaga, Kraków czy Barcelona. read more

Znaczaca czesc modulu jest poswiecona kontroli przestrzeni parkingowej i zarzadzaniu ta przestrzenia, poniewaz jest to kwestia uniwersalna, której nalezy poswiecic wiele szkolen. Uznajac, ze jest to kwestia kontrowersyjna, modul rozpo­czyna sie od obalenia niektórych powszechnych mitów na temat parkowania, np. takich, iz nigdy nie jest „wystarcza­jaco” duzo przestrzeni parkingowej lub tez, ze bez duzego, bezplatnego parkingu miasto ucierpi pod wzgledem ekono­micznym. Pomoze to Panstwu ustosunkowac sie do tych powszechnie przywolywanych argumentów w Panstwa mia­stach. Nastepnie poruszona zostanie kwestia w jaki sposób wdrazac rozwiazania w zakresie zarzadzania przestrzenia parkingowa, takie jak niebieskie strefy parkowania na ulicy, lub stawki oplat za parkowanie pozauliczne, w przypadku gdy rozwiazania takie okaza sie byc odpowiednie, oraz jakie sa koszty tego typu rozwiazan. Modul uwzglednia równiez kwestie zwiazane z wdrazaniem zredukowanych standar­dów w zakresie parkowania dla nowych budynków, a takze zwiazane ze sposobem skutecznego wdrazania systemów Park & Ride (parkuj i jedz). Przez caly czas szkolenie w ramach tego modulu koncentruje sie na praktycznych rozwiazaniach, przykladach najlepszych praktyk oraz na budowaniu argumentów uwzglednianych w polityce w zakresie zarzadzanie przestrzenia parkingowa. W tym celu kladziemy duzy nacisk na rozwiazania, które pozwola na wdrozenie systemów zarzadzania przestrzenia parkingowa w sposób budzacy wieksza publiczna akcep­tacje. Wreszcie podczas szkolenia w ramach tego modulu analizowane sa powiazania miedzy przestrzenia parkingowa i rozwojem gospodarczym, aby pokazac, ze istnieje wiele bardziej istotnych czynników, które wplywaja na gospodarke miasta, ze rygorystyczne zarzadzanie przestrzenia parkingo­wa moze isc w parze z sukcesem gospodarczym, i ze ludzie w miastach uzaleznionych od komunikacji samochodowej maja mniej wolnych srodków finansowych do wykorzystania na dzialania w zakresie gospodarki lokalnej. close

TRENER

Tom Rye, Lund University

Kwalifikacje: profesor polityki transportowej i zarządzania mobilnością w Edinburgh Napier University read more

Tom jest absolwentem Geografii, i Planowania Regionalnego i Gminnego, posiada doktorat z zarządzania mobilnością. Przed rozpoczęciem pracy w Napier w 1996 roku pracował dla transportu londyńskiego w wydziałach zajmujących się planowaniem korporacyjnym i priorytetami dla komunikacji autobusowej. Od tego czasu, pracując również jako naukowiec, bywał oddelegowywany okresowo do Colin Buchanan i Rady Miasta Edynburg, pracował też nad projektami dla rządów Szkocji i Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej. Specjalizuje się szczególnie w szkoleniach z zakresu transportu, zarządzania mobilnością, oceny i realizacji polityki transportowej, polityki parkingowej i planowania dotyczącego zrównoważonych środków transportu. close

WYDARZENIA
no upcoming training events

POBIERZ MATERIAŁ SZKOLENIOWY

Zarządzanie przestrzenią parkingową, ograniczenia dostępu i kontrola prędkości

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8