Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας

Τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα;

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα ασχολείται με την κατάρτιση μηχανισμών για να "ωθήσει" τους οδηγούς αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν πιο αειφόρους τρόπους μεταφοράς. Θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε πολιτικές, όπως οι περιορισμοί στην πρόσβαση, η διαχείριση στάθμευσης, ο έλεγχος ταχύτητας και η αλληλεπίδραση μεταξύ της στάθμευσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Παραδείγματα είναι ο ιδιωτικός έλεγχος ταχύτητας όπως εφαρμόζεται στην Αυστρία, η διαχείριση στάθμευσης, όπως αντιμετωπίζεται ως ενός βαθμού σχεδόν σε όλες τις πόλεις της ΕΕ και τα φυσικά ή με άδεια συστήματα ελέγχου πρόσβασης, όπως εφαρμόζονται σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, η Κρακοβία και η Βαρκελώνη. read more

Το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας ασχολείται με τους ελέγχους στάθμευσης και τη διαχείριση στάθμευσης, διότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκπαίδευση. Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο θέμα, η ενότητα ξεκινά με την παροχή απαντήσεων σε ορισμένους κοινούς μύθους σχετικά με τη στάθμευση, όπως το ότι δεν υπάρχει ποτέ «αρκετό» πάρκιγκ, ή ότι χωρίς τον ελεύθερο και άφθονο χώρο στάθμευσης, μια πόλη θα υποφέρει οικονομικά. Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε σε αυτά τα επιχειρήματα στις πόλεις σας. Εξετάζει στη συνέχεια το πώς εφαρμόζονται μέτρα για τη διαχείριση της στάθμευσης, όπως ‘μπλε ζώνες’ στο δρόμο, ή αλλαγές στις δομές τιμολόγησης εκτός δρόμου, όταν τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα, και πόσο κοστίζουν. Εξετάζει επίσης το πώς εφαρμόζονται μειωμένες προδιαγραφές (στάνταρ) στάθμευσης για τα νέα κτίρια καθώς και το πώς πραγματοποιούνται επιτυχή συστήματα Park and Ride. Καθ 'όλη την εκπαιδευτική ενότητα δίνεται βαρύτητα σε πρακτικές λύσεις, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και στην οικοδόμηση των πολιτικών επιχειρημάτων για τη διαχείριση της στάθμευσης. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους για να γίνει η εφαρμογή της διαχείρισης της στάθμευσης πιο αποδεκτή από το κοινό. Τέλος, η ενότητα εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ στάθμευσης και οικονομικής ανάπτυξης για να δείξει ότι υπάρχουν πολλοί πιο σημαντικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την οικονομία μιας πόλης, ότι η αυστηρή διαχείριση του χώρου στάθμευσης μπορεί να συμβαδίζει με την οικονομική επιτυχία, και ότι οι άνθρωποι στις πόλεις που είναι εξαρτημένες από το αυτοκίνητο έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα για να δαπανήσουν για δραστηριότητες στην τοπική οικονομία. close

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Tom Rye, Lund University

Προσόντα: Καθηγητής Πολιτικής Μεταφορών και Διαχείρισης Κινητικότητας, στο Napier University του Εδιμβούργου. read more

Ο Tom έχει πτυχία στη Γεωγραφία και στη Χωροταξία, και διδακτορικό δίπλωμα στη Διαχείριση Κινητικότητας. Πριν την ένταξή του στο πανεπιστήμιο του Napier το 1996 εργάστηκε για τις Αστικές Συγκοινωνίες του Λονδίνου στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στο τμήμα Προτεραιότητας Λεωφορείων (Corporate Planning and Bus Priority). Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του ενασχόληση, ο Tom έχει εργαστεί στους Colin Buchanan και στο Εδιμβούργο, ενώ έχει εργαστεί για την κυβέρνηση της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξειδίκευσή του είναι στις μεταφορές, στη διαχείριση της κινητικότητας, στην αξιολόγηση και υλοποίηση των πολιτικών μεταφορών και στάθμευσης και στον προγραμματισμό αργών μέσων μεταφοράς. close

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
no upcoming training events

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Διαχείριση χώρων στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8