Управление на паркоместа, ограничения на достъпа и скоростта

За какво е обучението?

Този учебен модул разглежда механизми, които да накарат водачите на автомобили да използват по-устойчиви начини на придвижване. Ще научите как да прилагате мерки като: ограничение на достъпа, управление на паркоместа, регулиране на скоростта и взаимодействието между наличието на паркоместа и икономическо развитие. Примери са личните ограничения на скоростта, които се практикуват в Австрия, управлението на паркоместа в повечето градове в ЕС и системите за контрол на достъпа, налични в различни градове като Копенхаген, Краков и Барселона. read more

По-голямата част от обучението засяга паркирането, защото това е универсален проблем, по който има голям интерес. Понеже паркирането е противоречив въпрос, модулът започва с отговори на някои често-срещани митове за паркирането. Като например: никога няма „достатъчно“ места за паркиране или вярването, че липсата на многобройни и безплатни паркоместа ще се отрази негативно върху икономиката на дадения град. Това ще ви позволи да оборвате такива твърдения в собствените си градове. Модулът също така разглежда как да се реализират мерки за управление на паркирането като сини зони, платено паркиране, кога тези мерки са подходящи и колко струват. Модулът включва и съвети за това как да се намалят нуждите от паркоместа в новопостроени сгради и как да се изградят успешни Park & Ride схеми. Модулът е фокусиран върху практически решения, добри практики и създаването на политически доводи за управление на паркирането. Значителен акцент е сложен и върху това как управлението на паркирането да се приеме по-лесно от обществеността. Най-накрая модулът разглежда връзките между паркирането и икономическото развитие, за да покаже, че има много по-важни фактори, които имат ефект върху икономиката и че стриктно управление на паркирането и икономическо развитие могат да вървят ръка за ръка. Демонстрира се, че жителите на градове, силно зависими от автомобилния транспорт, имат по-малко налични пари за инвестиране в местната икономика. close

ИНСТРУКТОР

Tom Rye, Lund University

Квалификация: Професор по Транспортна Политика и Управление на Мобилността в Напиер Университет – Единбург. read more

Том е завършил География и Регионално Планиране и е доктор по Управление на Мобилността. Преди да се присъедини към Напиер през 1996, той е работил в департамента по Корпоративно Планиране и Автобусен Транспорт в Транспорт за Лондон; освен, че работи като преподавател, той е работил с Конан Бюканън и за Градския Съвет на Единбург, както и по проекти на Европейската Комисия и за правителствата на Шотландия и Великобритания. Квалификациите му са специфично в: обучение по транспортни въпроси, управление на мобилността, оценка на транспортни политики, планиране на паркоместа и планиране за по-бавни видове транспорт. close

СЪБИТИЯ
no upcoming training events

ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО

Управление на паркоместа, ограничения на достъпа и скоростта

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8